Liên hệ shop Chacangonphanrang.com để lấy giá sỉ

Điện Thoại: 0582.500.699     

                     0994.396.038

Địa Chỉ: 80 Nguyễn Duy, Phường 3, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM ( Gọi trước khi đến) 

Email: Chacangonpr@gmail.com

Facebook: Chả Cá Ngon Phan Rang